Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

11. September 2009
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle VZN NSK zverejnil výzvu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2007, VZN č. 8/2008 a VZN č. 1/2009 vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
na rok 2010

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácie na jednorazové podujatie, alebo projekt dlhodobého zamerania v oblasti kultúry a športu na rok 2010 prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu NSK.

Viac informácii na Informácie o žiadostiach UNSK

 

Späť na aktuality
Späť na úvodnú stránku
banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín