Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Bohatská šanca

Adresa:
Orechová 7
Hurbanovo-Bohatská
947 03

Telefón:
035/761 03 02

e-mail:
bohatska.sanca@orangemail.sk

Kontaktná osoba:
Jarmila Pastoreková

Popis organizácie:
Občianske združenie je mimovládna, nezisková, nepolitická organizácia registrovaná Ministerstvom vnútra SR. Bohatská šanca Občianske združenie vzniklo 17. 4. 1998 za účasti 11 osôb, ktorí sa stali členmi združenia. Neskôr začali postupne pribúdať noví členovia a združenie sa začalo rozrastať. Cieľom združenia je: organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia. K dosahovaniu týchto cieľov občianske združenie prispieva publikačnou, informačnou a osvetovou činnostou. Naše zduženie sa pravidelne zapája do akcií, ktoré podporujú ochranu a zveľaďovanie životného prostredia mesta Hurbanovo, časti Bohatá. Členmi združenia môzu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré súhlasia s cieľmi združenia. 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín