Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

eRko Jacovce

Adresa:
OC Hradište - Danka Kudryová, Nitrica 41, 972 22
OC Levice - Magdaléna Bogýóová, M. R. Štefánika 12, Levice 934 01
OC Nitra - Tomás Supina, Novozámocká 28, Nitra 949 05
OC Nové Zámky - Mária Pénzesová, Mederská 16, Nové Zámky 940 51
OC Zlaté Moravce - Vladimíra Dubcová, 1. Mája 76, Zlaté Moravce 953 01

Web:
http://www.erko.sk

e-mail:
erko@erko.sk

Popis organizácie:
Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Svojou činnostou prispieva k formovaniu detí na dospelé osobnosti, v budúcnosti schopné premienať prostredie v ktorom žijú. Cieľ realizujú dobrovolníci - mladí ľudia na rozličných miestach Slovenska, ktorí sa vo voľnom čase pravidelne venujú deťom. Cez školský rok s nimi prežívajú radosti a starosti všedných dní nielen na “stretkách”, ale aj výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach - Dobrá novina, Misijná púť detí, Týždeň bez televízie, Detský čin pomoci, Deň radosti. Spolu s vedúcimi organizujeme kurzy, workshopy, semináre, vydávame metodicko-informačný časopis LUSK, metodické príručky pre pomoc pri práci s deťmi a časopis pre deti mladšieho školského veku Rebrík. V Nitrianskom kraji má eRko 995 členov a funguje v okresoch Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín