Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

ICM Topoľčany

Adresa:
ČSA 18
Topoľčany
955 01

Telefón:
0905 785 154

e-mail:
topolcany@icm.sk

web:
http://www.icm.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Ladislav Kmet

Popis organizácie:
ICM Topoľčany je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je poskytovať informácie a poradenstvo pre mladých ľudí. Významnou oblasťou ICM Topoľčany je organizovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v rámci celého regiónu okresu Topoľčany. No v poslednej dobe naše aktivity presahujú hranice okresu a stávajú sa obľúbenými aj medzi deťmi a mládežou z iných častí Slovenska. Počas trinástich rokov existencie ICM Topoľčany sme pripravili nespočetné množstvo aktivít. Niektoré krátkodobé, iné si udržali svoju atraktivitu dlhodobo. Medzi najvýznamnejšie patria: Topoľčiansky polmaratón, Daruj hračky kamošovi, Záchrana Topoľčianskeho hradu, výstavy, koncerty, zbierky, diskusné fóra, semináre a workshopy pre mládež… Originálny je projekt Schránky dôvery a protidrogová knižnica. Topoľčianske ICM v roku 1998 bolo spoluzakladateľom Topoľčianskej turisticko informačnej kancelárie. Veľmi si vážime výbornú spoluprácu s neziskovými organizáciami, orgánmi samosprávy a štátnej správy. Sme členom Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCEM), medzinárodnej organizácie Eryica a ďalších nemenej významných organizácií na Slovensku. 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín