Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Kamarát Komárno

Adresa:
Františkánov 23
Komárno
945 01

Telefón:
035/ 77 25 965

Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Ďurcová

Popis organizácie:
OZ Kamarát založili dobrovoľní pracovníci s deťmi a mládežou pri Bratskej jednote baptistov v Komárne v januári 2001. Viedol ich k tomu skutočný hlboký záujem o budúcnosť detí a mládeže v meste. OZ poriada pravidelné týždenné klubové stretnutia, na ktorých deti môžu poznávat skutočné hodnoty v živote človeka, získať správnu hodnotovú orientáciu vo vlastnom živote. Je to dôležité aj z hľadiska nesmiernej polarizácie spoločnosti v materiálnom zabezpečení, aby sa deti zo slabších sociálnych rodín vedeli vysporiadať s týmto problémom. Poriadame aj vychádzky do prírody spojené so strúhaním píšťaliek a jej poznávaním. Počas letných prázdnin poriadame tábor, ktorého sa môžu zúčastniť aj tie deti, ktorých rodičia nemajú na to financie. Za veľmi pozitívne považujeme spoločné stretnutia detí z rozličných sociálnych skupín, kde sa učia vzájomne akceptovať. 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín