Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Rada detských a mládežníckych organizácií okresu Topoľčany

Adresa:ČSA 18
Topoľčany
955 01

Kontaktná osoba:

Popis organizácie:
RDM okresu Topoľčany vznikla začiatkom roku 1990 ako reakcia mládežníckych a detských organizácií z okresu Topoľčany na zrušenie jednotnej mládežníckej organizácie v Československu a následné prijatie zákona o navrátení majetku SZM ľudu ČSFR. Nešlo iba o udržanie majetku SZM v okrese Topoľčany, ale v neskoršom období aj o jeho spravodlivé rozdelenie medzi jednotlivé členské organizácie RDMOT. Podobné zoskupenie bolo v Československu prvé a medzi priority do roku 1993 patrilo aj založenie Informačného centra mladých v Topoľčanoch ako organizáciu, ktorá bude poskytovať informácie pre všetky organizácie združené v okresnej rade. Predstavitelia RDMOT boli aktívni až do roku 1995 pri rokovaniach s predstaviteľmi verejnej a štátnej správy v okrese Topoľčany. Terajšie sídlo RDMOT je priestoroch ICM Topoľčany a činnosť RDMOT spočíva najmä v koordinovaní jednotlivých podujatí mládežníckych a detských organizácií v okrese Topoľčany. 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín