Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Slovenský skauting Nitra

Adresa:
Nábrežie mládeže 47
Nitra
949 01

Telefón:
037/630 14 45

Kontaktná osoba:
Bc. Martin Mihók

Popis organizácie:
V skautskej činnosti ide o hodnotovo založenú výchovu mladého človeka. Na to skauting využíva jedinečnú metódu, ktorá sa snaží o prebudenie osobného záujmu mladého človeka o vlastný rozvoj, pomoc druhým a čerpanie duchovnej inšpirácie a motivácie. Skauting pracuje s mladými ľuďmi dlhodobo a nie jednorazovo. Hlavný záber skautských aktivít prebieha v atraktívnom oddielovom programe na pravidelných oddielových a družinových stretnutiach, výpravách do prírody a mimoriadnych akciách, ktoré vrcholia každoročným niekoľkotýždňovým táborením. Slovenský skauting organizuje každoročne desiatky vzdelávacích kurzov, školení a seminárov. Dospelí členovia sa takto pripravujú na prácu s deťmi a aj ostatné pozície v skautingu. Skauting je celosvetovým hnutím s asi 35 miliónmi členov registrovaných v národných skautských organizáciách, ktoré tvoria Svetovú organizáciu skautského hnutia a Svetovú asociáciu skautiek. Aj slovenskí skauti a skautky patria do tejto veľkej rodiny a účastnia sa medzinárodných aktivít. 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín