Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Voľnočasko Levice

Adresa:
J. Bottu 19
Levice
934 01

Kontaktná osoba:
Igor Gašpar

Popis organizácie:
Naša činnost vychádza zo základných úloh a poslania združenia detí a mládeže. Naše aktivity orientujeme na športovú, turistickú a záujmovú činnosť. Na našej miestnej úrovni organizujeme preteky, turistické vychádzky, beh obce, športové hry, súťaže a voľnočasové aktivity nielen pre organizovanú mládež a deti, ale aj pre širokú verejnosť. Naša organizácia veľmi úzko pracuje s deťmi romskej populácie a pomáha im tak začleniť sa do spoločnosti a učiť ich aktívne využívať voľný čas. 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín