Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

YMCA Levice

Adresa:
Kasárenská 6
Levice
934 01

Telefón:
0905 120 238

e-mail:
rasto.stevko@ymca.sk

web:
http://www.ymca.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Rastislav Števko

Popis organizácie:
Združenie sa skladá z troch základných kolektívov:
Detský hudobný klub (spevokol) STUDNIČKA (pre deti 7 10 r.)
Voľnočasový klub pre mladší dorast QUERCUS (pre deti 10 14 r.)
Diskusný mládežnícky klub QUO VADIS (pre deti a mládež od 15 r.)
Naše združenie kladie dôraz najmä na mravnú stránku výchovy mladých ľudí, ktorá v našom prípade vyrastá na základoch kresťanskej etiky. Okrem už samozrejmých aktivít, akými sú pravidelné klubové stretnutia 4 x do mesiaca a letné tábory všetkých základných kolektívov, sa usilujeme viesť členov k participácii na dianí v spoločnosti. Príkladom toho je aj aktívna účasť a spoluorganizovanie podujatí organizovaných samosprávou (napríklad: Deň bez áut, Deň zeme...) účasť na Európskom interkultúrnom učení (medzinárodné mládežnícke výmeny X-Strange) a snaha umožniť mladým ľuďom spoznávať život a problémy ich rovesníkov v iných krajinách (program ICCP účasť mladých ľudí na letných táboroch YMCA v USA ako personál a oddieloví vedúci). 

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín