Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

YMCA Nesvady

Adresa:
Novozámocká 1
Nesvady
946 51

Telefón:
035/76 92 677

e-mail:
ymca@ymca-nesvady.sk

web:
http://www.ymca.sk

Kontaktná osoba:
Pavol Kováč

Popis organizácie:
Združenie YMCA na Slovensku je nepolitické a nekonfesionálne. Cieľom činnosti je obroda mladých ľudí, zameraná na starostlivosť o telo a ducha cez mravnú, vzdelávaciu, kultúrnu výchovu a kresťanskú starostlivosť, vykonávanú na demokratických základoch. Starostlivosť združenia zahŕňa všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. YMCA sa snaží poskytnúť všetkým mladým ľuďom, ktorí o to prejavia záujem, možnosti zaujímavého, zmysluplného a zábavného využitia voľného času a rozvoja ich osobnosti. Združenie sa usiluje o plnohodnotný život mládeže a mladých ľudí. V praktickom živote jednotlivcov, spoločnosti i národov chce uplatnovať kresťanské myšlienky ako nenahraditeľný zdroj duchovnej a mravnej sily. Poslanie YMCA spočíva predovšetkým v starostlivosti o všestranný telesný, duševný a mravný rozvoj mladých členov. Snaží sa vplývať aj na neorganizovanú alebo inak zameranú mládež, najmä prostredníctvom vzdelávacích programov, výchovy k demokracii, tolerancii, humanitárnej a charitatívnej pomoci a intenzívnych medzinárodných stykov.

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín