Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Fotogaléria

Štrukturovaný dialóg mladých vedúcich - Topoľčany 06.12.2016 6 fotografií
Pokračovanie školenia zameraného na prehľad aktuálnych otázok týkajúcich sa mládeže, jej postavenia a možností ich zapojenosti a podporenia v rozvíjaní potrebných životných zručností

Sviečkový pochod proti HIV/AIDS 2016 3 fotografií
Sviečkový pochod pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS bol organizovaný 1. decembra 2016

Študentská kvapka krvi 2016 4 fotografií
Študentská kvapka krvi, ktorá bola organizovaná 14. novembra 2016

Vzdelávacie aktivity - žiacke školské rady 6 fotografií
Aktivita zameraná na členov žiackych školských rád a parlamentov mládeže so zameraním na participáciu mladých ľudí na živote samospráv

Štruktúrovaný dialóg mladých vedúcich - Duchonka 22.09.2016 6 fotografií
Školenie zamerané na prehľad aktuálnych otázok týkajúcich sa mládeže, jej postavenia a možností ich zapojenosti a podporenia v rozvíjaní potrebných životných zručností

Parlamenty mladých - Duchonka 21.09.2016 5 fotografií
Vzdelávacie školenie mladých ľudí, ktorí sa v budúcnosti stanú vedúcimi osobnosťami v rámci lokálnych organizácií.

Obhajovanie záujmov mládeže - informačný deň 2016 8 fotografií
Podujatie bolo zamerané na posilnenie reprezentácie mládeže v okresoch Nitrianskeho kraja. Informačný deň pod názvom "festival mládeže Nitrianskeho kraja" je propagačná a reprezentačná kampaň pre mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych organizáciách, žiackych školských radách, mládežníckych parlamentoch v jednotlivých okresoch Nitrianskeho kraja.

Verejné diskusie a okrúhle stoly 8 fotografií
Verejné diskusie a okrúhle stoly sú piatou aktivitou v poradí vedúcou k obhajovaniu záujmov mládeže v Nitrianskom kraji, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Partic. mládeže na živote obce, mesta, regiónu a školy II. 17 fotografií
Participácia mládeže na živote obce, mesta, regiónu a školy (2. školenie) je treťou zo vzdelávacích aktivít v aktuálnych otázkach týkajúcich sa politiky mládeže, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Konferencia NSK o mládeži 7 fotografií
Konferencia NSK o mládeži je v poradí štvrtou z aktivít vedúcich k obhajovaniu záujmov mládeže v Nitrianskom kraji, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Verejná diskusia v Topoľčanoch 7 fotografií
Verejná diskusia v Topoľčanoch je treťou aktivitou v poradí vedúcou k obhajovaniu záujmov mládeže v Nitrianskom kraji, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Informačný deň - festival hier a zábavy 25 fotografií
Informačný deň - festival hier a zábavy je druhou z aktivít vedúcich k obhajovaniu záujmov mládeže v Nitrianskom kraji, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Okrúhly stôl s predstaviteľmi samosprávy 15 fotografií
Okrúhly stôl s predstaviteľmi samosprávy je prvou z aktivít vedúcich k obhajovaniu záujmov mládeže v Nitrianskom kraji, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Semináre pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v NK 13 fotografií
Semináre pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v NK, ktoré sa konali 16. apríla 2015 boli druhou zo vzdelávacích aktivít v aktuálnych otázkach týkajúcich sa politiky mládeže, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Participácia mládeže na živote obce, mesta, regiónu a školy 21 fotografií
Participácia mládeže na živote obce, mesta, regiónu a školy (1. školenie) je prvou zo vzdelávacích aktivít v aktuálnych otázkach týkajúcich sa politiky mládeže, ktoré Rada mládeže Nitrianskeho kraja organizovala v roku 2015.

Mladí lídri žiackych školských rád 3 fotografií


Dni dobrovoľníctva v Topoľčanoch – očistime si svoje mesto 4 fotografií


Festival hier a zábavy organizácií NSK 2012 7 fotografií


Seminár a vzdelávanie mladých lídrov 2012 3 fotografií


Efektívna komunikácia a tímová práca 10 fotografií
Vzdelávanie mladých lídrov v Nitrianskom kraji

Festival hier a zábavy organizácií v Nitrianskom kraji 2011 8 fotografií


Festival hier a zábavy organizácií NSK 2010 8 fotografií


Mládež v Nitrianskom kraji 2010 2 fotografií


Participácia mládeže 2010 3 fotografií


Vzdelávanie mladých lídrov 2010 1 fotografií


Cesty k aktívnemu občianstvu 2009 3 fotografií


Festival hier a zábavy 2009 6 fotografií


Mládež v NR kraji a jej rozvoj 2009 2 fotografií


Participácia mládeže 2009 5 fotografií


Seminár o efektívnej tvorbe projektov malých organizácií 3 fotografií


Okrúhly stôl Levice 31 fotografií
Okrúhly stôl pred voľbami do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v Leviciach

Okrúhly stôl Topoľčany 17 fotografií
Okrúhly stôl pred voľbami do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v Topoľčanoch

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín