Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Rada mládeže Nitrianskeho kraja je nezávislá, spoločenská organizácia, ktorá združuje detské a mládežnícke organizácie v Nitrianskom kraji. Jej cieľom je vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj aktivít primárne určeným mladým ľuďom.

Poslanie

Poslanie Rady mládeže Nitrianskeho kraja pre mládež, mládežnícke organizácie, jej spoločenská zodpovednosť a pomoc pri participácii mládeže

Ciele

Ciele Rady mládeže Nitrianskeho kraja pri tvorbe mládežníckej politiky a pri participácii

Členské organizácie

Informácie o členských organizáciách a ich akticitách pre deti a mládež v Nitrianskom kraji

Aktivity

Súhrn aktivít Rady mládeže Nitrianskeho kraja pre členské organizácie a pre deti a mládež v Nitrianskom kraji

Dokumenty

Dokumenty Rady mládeže Nitrianskeho kraja o jej činnosti a poslaní

Kontakt

Kontaktné informácie Rady mládeže Nitrianskeho kraja

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín