Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Ciele RMNK

V súlade s právnym poriadkom ovplyvňovať politiku štátu v prospech vytvárania predpokladov pre všestranný slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže, v zmysle realizácie ich oprávnených záujmov, a tým sa podielať na tvorbe štátnej regionálnej politiky voči mládeži

Prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť organizácií detí a mládeže a pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov

Aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže

Spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnost vo sfére záujmov rady

Poskytovať pre členské organizácie poradenské, metodické a informačné služby

V spolupráci so zainteresovanými prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnost detských a mládežníckych organizácií.

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín