Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Participácia

Participácia je kľúčovým pojmom mládežníckej politiky. Participácia je nástrojom a cieľom pre rozvoj občianskej spoločnosti a významným prvkom rozvoja schopností detí a mládeže.

Čo je participácia?

Informácie o tom čo je participácia a na čo slúži

Slovník participácie

Pojmy o participácii od A po Z

Prezentácie o participácii

Prezentácie o participácii a jej príkladoch

Dobré príklady

Súhrn dobrých príkladov a skúseností s participáciou mladých na úrovni obcí a regiónov

Charta o participácii

Európska charta o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín